Dębicki Rynek zmieni swoje oblicze

O przebudowie i nowym obliczu dębickiego Rynku, burmistrz będzie rozmawiał z mieszkańcami. Według wstępnych ustaleń
z budynków mają zniknąć bilboardy, a scena dla zespołów muzycznych będzie ustawiona w innym miejscu.

Władze miejskie zapowiadają, że jesienią zostanie ogłoszony konkurs na kompleksową przebudowę, rewitalizację centrum miasta, bo
w planie jest nie tylko zmiana wyglądu samego Rynku, ale także sąsiadujących z nim terenów. Zanim projekt zostanie ogłoszony Burmistrz Mariusz Szewczyk i jego zastępcy będą rozmawiać z różnymi środowiskami dębiczan, o tym jak to centrum miasta ma wyglądać.

Przebudowa ma dotyczyć nie tylko Rynku, ale szerzej pojętego centrum miasta. Jest wyznaczony obszar, którego ma dotyczyć rewitalizacja i jest to większa powierzchnia niż sama płyta Rynku. Władze miasta przedstawią Radzie Miejskiej uchwałę, której celem będzie uporządkowanie  miejskiej przestrzeni: małej architektury, szyldów, bilbordów, wierzą, że konkurs, który zamierzają ogłosić jesienią na nową wizualizację centrum miasta sprawi, że zostanie zaproponowana nowa estetyka dla rewitalizowanych części miasta.

Comments are closed.