„Są pieniądze na fotowoltaikę” w Przedszkolu Nr 8 w Dębicy

Urząd Miejski w Dębicy zdobył dofinansowanie na wykonanie instalacji fotowoltaicznej na budynku Przedszkola Miejskiego Nr 8 przy ulicy Szkolnej. Dotacja pochodzi z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.Dzięki tej inwestycji zwiększy się efektywność energetyczna obiektu. Instalacja przyczyni się także do zmniejszenia zanieczyszczeń przedostających się do powietrza. Wytworzona energia elektryczna zostanie wykorzystana na potrzeby własne Przedszkola Miejskiego Nr 8 w Dębicy. Mariusz Szewczyk – burmistrz Miasta Dębica zaznacza, że docelowo wszystkie budynki oświatowe będą miały wykonaną instalację fotowoltaiczną.

Comments are closed.