Są pieniądze na szkolenia dla osób bezrobotnych

W dębickim Urzędzie Pracy są pieniądze na szkolenia i projekty dla osób bezrobotnych. Są też środki na założenie własnej działalności gospodarczej.

 

Tak jak i w latach poprzednich tak i w tym roku dębicki Urząd Pracy otrzymał fundusze na walkę z bezrobociem. Pieniądze rozdysponowane będą w dwóch projektach: dla osób młodych do 30 roku życia, a także dla starszych. W tym roku będą również organizowane szkolenia.

Coraz mniejszą popularnością wśród i osób kończących szkołę cieszą się staże. Młode osoby nie chcą pracować na stażach, bo wynagrodzenie jest zbyt niskie. Dla osób najbardziej przedsiębiorczych są dotacje na założenie działalności gospodarczej.

Dofinansowanie na stworzenie jednego miejsca wynosi 20 tysięcy złotych. Urząd Pracy finansuje także pracodawców, aby mogli swoich pracowników przeszkolić na potrzeby zmieniającego się rynku pracy.

Comments are closed.