Sejmik przekazał milion zł dla Powiatu Dębickiego

Radni Semiku Wojewódzkiego na ostatniej sesji zdecydowali o przekazaniu miliona złotych pomocy finansowej dla powiatu dębickiego na dokończenie budowy autostradowego łącznika wschodniego.

 

Zanim doszło do głosowania nad tą uchwałą, głos zabrał radny Stefan Bieszczad – przewodniczący Komisji Gospodarki i Infrastruktury
z prośbą, aby tą tak ważna dla całego województwa uchwałę przyjąć. Za głosowali wszyscy obecni na sesji radni – 30 osób. Na sesji Sejmiku Województwa Podkarpackiego gościł Piotr Chęciek – starosta Powiatu Dębickiego, który zabrał głos na sejmikowej mównicy
i podziękował radnym za wszystkie fundusze przekazane na łączniki autostradowe.

Całkowity koszt realizacji tej inwestycji to prawie 11 mln złotych. Ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego 2014-2020 na budowę łącznika wschodniego Zarząd Województwa przeznaczył ponad 7 mln zł. Województwo Podkarpackie dotychczas wsparło inwestycję kwotą 1,5 mln zł, a teraz dokłada kolejny milion złotych. Z łącznika Dębica – Wschód można korzystać od kilku miesięcy. Obecnie trwają prace porządkowe i drobne, kosmetyczne dotyczące ciągów pieszo – rowerowych.

Comments are closed.