Sesja Rady Powiatu Dębickiego

Podczas ostatniej Sesji Rady Powiatu Dębickiego, radni zadecydowali o zwiększeniu wydatków budżetowych na poczet zabezpieczenia wkładu własnego na budowę nowej siedziby Zespołu Szkół Specjalnych w Dębicy. Dofinansowanie, o które będzie starał się Powiat,
to kwota 4 i pół mln zł.

 

Planowana suma wydatków na tę inwestycję w 2019 r. – po otrzymaniu dotacji – ma wynieść niewiele ponad 8,8 mln zł. Starosta Piotr Chęciek wierzy, że dzięki zaangażowaniu wielu osób, realne staje się rozpoczęcie i zakończenie budowy w stanie surowym otwartym jeszcze w tym roku. Postęp w kwestii budowy szkoły to efekt szeregu rozmów jakie prowadzono w ostatnich miesiącach.
Cała inwestycja to koszt ponad 20 milionów zł.

Comments are closed.