„Śnieżka czy Sokół” – jak powinien nazywać się Dom Kultury ?

Trwają konsultacje społeczne dotyczące tego czy Dom Kultury przy ul. Bojanowskiego powinien nosić nazwę „Śnieżka” czy „Sokół”.


Można również wziąć udział w tych konsultacjach na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Dębicy w zakładce Konsultacje Społeczne pod adresem konsultacje.debica.pl. Jak również w formie tradycyjnej w Biurze Obsługi Interesanta w Urzędzie Miejskim przy ul. Ratuszowej 2 w pokoju nr 6. Zapytaliśmy mieszkańców Dębicy co sądzą na ten temat.

Zdania były podzielone. Większość mieszkańców z którymi rozmawialiśmy wybrało nazwę „Śnieżka”. Kilku mieszkańców zaś wolało nazwę „Sokół”. Więcej wypowiedzi mieszkańców jaką nazwę powinien nosić Dom Kultury już wkrótce na antenie Polskiej Telewizji Regionalnej PTVR.

Comments are closed.