Śnieżka w „nowej odsłonie”

Zakończył się remont Domu Kultury Śnieżka w Dębicy. Gruntowna modernizacja kosztowała ponad dziewięć milionów złotych.
W uroczystym otwarciu obiektu uczestniczyli między innymi przedstawiciele władz samorządowych i parlamentarnych, mieszkańcy, wykonawcy tej inwestycji, a także Siostry Służebniczki.

 

Zmodernizowany Dom Kultury Śnieżka to inwestycja na którą od wielu lat czekali mieszkańcy Dębicy. Dlatego nie dziwi fakt,
że w uroczystości inaugurującej nowy etap działalności tego obiektu bardzo chętnie i licznie udział wzięli także dębiczanie. Włodarze miasta zadbali o oryginalną oprawę tego wydarzenia. Podczas imprezy między innymi zagrała kapela podwórkowa, a widzowie mogli podziwiać występy kuglarzy i kataryniarzy, a także skosztować tradycyjnej dębickiej oranżady oraz zrobić sobie zdjęcia do pamiątkowego wydania okolicznościowej gazety.

Uroczystość miała na celu nie tylko otwarcie i prezentacje zmodernizowanego Domu Kultury, ale też przypomnienie mieszkańcom jego charakteru z przedwojennych czasów największej świetności tego obiektu. Dom Kultury Śnieżka to jeden z nielicznych zabytków
w Dębicy, dlatego remont obiektu odbywał się pod czujnym okiem konserwatora. Obecnie ” Śnieżka” spełnia już wszelkie wymogi bezpieczeństwa, a pomieszczenia są bardziej nowoczesne, przestronne, doskonale wyposażone i przystosowane do prowadzenia zajęć. Pozostawione zostały jednak takie elementy, jak małe drewniane okna, czy chociażby fasada budynku które sprawiają, że zachowany został dawny, historyczny charakter budynku.

Jak podkreśla Jan Borek – dyrektor Miejskiego Ośrodka Kultury bardzo istotne było nie tylko gruntowne wyremontowanie obiektu, ale także przywrócenie roli Domu Kultury Śnieżka jako miejsca o szczególnym znaczeniu dla dziedzictwa kulturowego ziemi dębickiej. Zmodernizowany i odnowiony Dom Kultury „Śnieżka” zgodnie ze swoim przeznaczeniem będzie przede wszystkim miejscem rozwoju kulturalnego dzieci, młodzieży i dorosłych z naszego regionu. Tak jak w latach minionych, także obecnie będą się tutaj odbywały zajęcia taneczne, plastyczne, teatralne i muzyczne.

Od lat w „Śnieżce” działa zespół teatralny „Kurtyna”. Oprócz recitali i występów artystycznych mieszkańcy Dębicy liczą także na powrót kina studyjnego. Dom Kultury Śnieżka został wyremontowany dzięki zaangażowaniu i wspólnej pracy władz miasta, samorządowców przy wsparciu środków zewnętrznych o które zabiegał między innymi reprezentujący nasz region Stefan Bieszczad radny Sejmiku Województwa Podkarpackiego.

Comments are closed.