Spotkanie autorskie z dębiczaninem dr Karolem Markowskim

Za nami kolejne spotkanie autorskie w Miejskiej i Powiatowej Bibliotece Publicznej w Dębicy. Tym razem gościem Biblioteki był pisarz Damian Karol Markowski.Spotkanie z autorem było wyjątkowe dla czytelników i miłośników literatury, była to też lekcja historii zarówno dla dorosłych, jak też dla młodych mieszkańców naszego miasta i regionu. Dr Damian Karol Markowski to historyk, absolwent Instytutu Historycznego Uniwersytetu Warszawskiego. Naukowo współpracuje m.in. z Uniwersytetem w Londynie oraz Centrum Historii Miejskiej Europy Środkowo-Wschodniej we Lwowie, a także z Instytutem Studiów Politycznych Polskiej Akademii Nauk.

Damian Markowski pracował także w Radzie Ochrony Pamięci Walk i Męczeństwa oraz w Ministerstwie Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Obecnie jest pracownikiem Biura Upamiętniania Walk i Męczeństwa Instytutu Pamięci Narodowej. Do naszego miasta chętnie i często przyjeżdża ponieważ to Jego rodzinne strony.
W rozmowie z reporterami Polskiej Telewizji Regionalnej PTVR  dr Markowski nie krył zadowolenia z zaproszenia na spotkanie autorskie do Miejskiej i Powiatowej Biblioteki Publicznej w Dębicy.

Damian Markowski wygłosił także referaty na kilkunastu międzynarodowych konferencjach naukowych m.in. w Warszawie, Lwowie czy Brukseli.  Jest autorem wielu artykułów naukowych oraz ponad stu artykułów popularnonaukowych i recenzji. Publikował m.in. w: „Przeglądzie Historycznym”, „Studiach Politycznych  i „Roczniku Polsko-Niemieckim”.

To już kolejny autor, uczestniczący w spotkaniu z czytelnikami w Miejskiej Bibliotece Publicznej w Dębicy. Dyrekcja i pracownicy placówki już planują kolejne.

Comments are closed.