„Spotkanie z historią” w Domu Kultury „Śnieżka”

Dzieci i młodzież dębickich szkół wzięły udział w „Spotkaniu z historią” w ramach projektu „Postawa Anhelego przykładem niezłomności społeczeństwa wobec okupanta na ziemiach dębickich”.Prelegenci: Marzena Baum – Gruszowska z Muzeum Regionalnego w Pilźnie, Jacek Magdoń z Instytutu Pamięci Narodowej oraz Maciej Małozięć – historyk i wiceburmistrz Dębicy opowiadali o tych dramatycznych wydarzeniach.

Zanim rozpoczęły się prelekcje, wszystkich gości powitał Mariusz Szewczyk – burmistrz Dębicy.

Na konferencji obecny był również Piotr Chęciek – starosta Powiatu Dębickiego.

Sesja popularnonaukowa odbyła się w ramach Narodowego Dnia Polskich Dzieci Wojny, obchodzonego po raz pierwszy 10 września 2023 roku w 80. rocznicę krwawych wydarzeń w podpoznańskiej Mosinie, a fundusze na organizację tego wydarzenia pozyskała Miejska i Powiatowa Biblioteka Publiczna w Dębicy.

W holu Domu Kultury „Śnieżka” znajduje się także wystawa prezentująca „w jak heroiczny sposób młodzi ludzie walczyli o wolność naszej Ojczyzny”.

Comments are closed.