Stanisław Rokosz uhonorowany tytułem”Samorządowiec Bliski Rodzinie”

Podczas uroczystej Gali z okazji „Dnia Samorządu Terytorialnego”, która odbyła się w Centrum Kongresowo Wystawienniczym G2A Arena w podrzeszowskiej Jasionce, Wójt Gminy Dębica Stanisław Rokosz otrzymał Nagrodę Specjalną „Podkarpacki Samorządowiec Bliski Rodzinie – Amicus Familiae”, przyznawaną przez Wojewodę Podkarpackiego. Kapituła konkursowa doceniła działalność Wójta o charakterze prorodzinnym.


Prowadzona przez Stanisława Rokosza – wójta gminy Dębica polityka rodzinna oraz podejmowane działania na rzecz rodzin oraz występowanie z inicjatywą rozbudzania środowisk lokalnych do działania na rzecz dzieci i młodzieży, ale także osób starszych oraz rodzin przynoszą istotne, wymierne i trwałe efekty dla mieszkańców Gminy. Do najważniejszych inicjatyw zalicza się: reaktywację Uzdrowiska Latoszyn- Zdrój, budowę dwóch żłobków, basenu w Pustkowie – Osiedlu, Gród Słowiański, Centrum Edukacji Ekologicznej, Centrum Pamięci i Pojednania, kompleks w Głobikowej, utworzenie stref ekonomicznych, a także utworzenie Młodzieżowej Rady Gminy i Senioralnej Rady Gminy. Warto zaznaczyć, że Wójt Gminy Dębica był w tym roku jedynym laureatem tego konkursu, który był skierowany do jednostek samorządu terytorialnego i organizacji pozarządowych, działających na terenie województwa podkarpackiego.

Comments are closed.