Stefan Bieszczad po raz kolejny zwraca uwagę na istotne problemy podkarpackiej służby zdrowia

Podczas ostatniej Sesji Sejmiku Województwa Podkarpackiego Stefan Bieszczadprzewodniczący Komisji Gospodarki
i Infrastruktury zwrócił po raz kolejny uwagę Rajców na bardzo istotne problemy z jakimi obecnie borykają się pacjenci oraz pracownicy służby zdrowia w naszym regionie.


Między innymi radny Stefan Bieszczad negatywnie ocenia teleporady, które obecnie stały się podstawową formą kontaktu lekarza
i pacjenta. Zdaniem radnego taka forma pomocy pacjentom nie zawsze jest skuteczna i może prowadzić do wielu błędnych diagnoz
i nierozpoznania w porę poważnych problemów zdrowotnych.

Przewodniczący Stefan Bieszczad podziękował także wszystkim medykom w całej Polsce za trud i poświęcenie w walce z pandemią, ale szczególnie zwrócił uwagę na zaangażowanie lekarzy, pielęgniarek, zarządu oraz całego personelu Szpitala Powiatowego w Dębicy.
W trakcie Sesji Sejmiku Województwa Podkarpackiego Stefan Bieszczad mówił także o konieczności wspierania finansowego szpitali powiatowych, takich jak na przykład  szpital w Dębicy, nie tylko obecnie podczas pandemii, ale także po jej zakończeniu.

Mamy nadzieję, że samorząd województwa podkarpackiego uwzględni w swoich działaniach istotne propozycje dotyczące organizacji
i finansowania służby zdrowia w naszym regionie ma które po raz kolejny już, zwraca uwagę Stefan Bieszczad radny wojewódzki 
z Dębicy i Przewodniczący Komisji Gospodarki Sejmiku Województwa Podkarpackiego. Do tych tematów z pewnością powrócimy na antenie Polskiej Telewizji Regionalnej PTVR.

Comments are closed.