Strategia rozwiązywania problemów społecznych została przedłużona o rok

Na ostatniej nadzwyczajnej sesji Rady Miejskiej w Dębicy wydłużono o rok realizację strategii rozwiązywania problemów społecznych. Strategia była podjęta w 2006 roku i obowiązywała do 2020.


Kierownictwo Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej wnioskowało o wydłużenie strategii do 2021 roku, aby był czas na konsultacje społeczne i opracowywanie nowej strategii dostosowanej do obecnych warunków pandemii. Marzena Socha – zastępca dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej przyznaje, że jest coraz więcej biedy, dużo osób traci pracę. Ponieważ radni zgodzili się na przedłużenie strategii, pracownicy Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej zyskają kolejny rok na opracowanie nowej.

Comments are closed.