„Ten Dom to lekarstwo na Ich codzienną samotność”

Z udziałem władz wojewódzkich, powiatowych i miejskich otwarto Dzienny Dom Pomocy dla osób starszych, który prowadzą Siostry Służebniczki w Dębicy. Jest to nowa odsłona Domu Symeona i Anny, który działa od 2005 roku.


Uroczystości zaczęły się od podziękowań dla wszystkich tych, którzy przyczynili się do jego powstania. Siostry dziękowały władzom wojewódzkim, koordynatorowi projektu „Dom – lekarstwo na codzienną samotność”, a także darczyńcom, którzy wspomogli budowę. Seniorzy wszystkim darczyńcom i osobom, dzięki którym powstał ten dom podziękowali śpiewająco.

Gratulacje oraz podziękowania dla Sióstr Służebniczek za ich trudną pracę na rzecz starszych osób przekazali m.in. wicestarosta Powiatu Dębickiego – Adam Pieniążek, Burmistrz Dębicy – Mariusz Szewczyk, a także Stefan Bieszczad – przewodniczący Komisji Gospodarki i Infrastruktury Sejmiku Wojewódzkiego, który podkreślał, duże zasługi Sióstr Służebniczek dla naszego regionu.

Uroczystego przecięcia wstęgi dokonali Matka Generalna Zgromadzenia Sióstr Służebniczek Maksymilla Pliszka, dyrektor Wojewódzkiego Urzędu Pracy Tomasz Czop oraz zastępca dyrektora Mateusz Kutrzeba. Później przyszedł czas na poświęcenie i zwiedzanie pomieszczeń. Budynek posiada duży korytarz, przestronne sale do zajęć, rehabilitacji i wypoczynku, jadalnie oraz kuchnie w której wydawane są posiłki.

W Domu Symeona i Anny przebywa 20 podopiecznych, którzy dzięki projektowi mają dużo zajęć artystycznych, spotkań
z psychologiem, muzykoterapię i zajęcia ruchowo – sprawnościowe. Wszyscy seniorzy zgodnie podkreślali, że nie wyobrażają sobie już życia bez takiego miejsca. To nie tylko mury, zajęcia terapeutyczne, opieka i troska, które są niezwykle im potrzebne, ale przede wszystkim wielkie serce, które codziennie otrzymują od Sióstr Służebniczek.

Comments are closed.