Uchwalili zmiany w budżecie

Zmiany w budżecie województwa, kwestie szkolnictwa i stypendia dla podkarpackiej młodzieży to najważniejsze punkty obrad piątej sesji Sejmiku Województwa Podkarpackiego.

 

Jedna z decyzji radnych dotyczyła dotacji w wysokości 50 tys. zł., która trafi do województwa małopolskiego na realizację połączeń kolejowych w relacji Kraków – Jasło i Nowy Sącz – Jasło. Kolejnym punktem podczas sesji sejmiku były zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Województwa Podkarpackiego oraz w budżecie województwa, w którym nastąpił wzrost dochodów o ponad 30 mln.

Ważną kwestią było przyjęcie uchwał dotyczących wsparcia dla uzdolnionej podkarpackiej młodzieży na rok szkolny 2019/2020. Radni przyjęli uchwałę o stypendiach dla uczniów szkół ogólnokształcących, techników i szkół zawodowych. Będą one realizowane ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego, a wartość projektów opiewa na ponad 3,6 mln zł.

Comments are closed.