Ambitny budżet województwa podkarpackiego na 2021 rok

Na ostatniej sesji radni Sejmiku Województwa Podkarpackiego uchwalili budżet na 2021 rok. Radni zdecydowaną większością głosów, podczas zdalnego posiedzenia zdecydowali, że dochody regionu w 2021 roku wyniosą 1,191 mld złotych, a wydatki, w tym te na inwestycje kosztować będą 1,237 mld złotych.


Stefan Bieszczad – przewodniczący Komisji Gospodarki i Infrastruktury w Sejmiku Województwa Podkarpackiego uważa, ze jest to budżet ambitny. Województwo przekaże środki w tym roku nie tylko na rozwój infrastruktury. W budżecie Województwa Podkarpackiego 47 mln zł przewidziano na inwestycje kolejowe.

Przede wszystkim na rozwój działającej od 1 stycznia Podmiejskiej Kolei Aglomeracyjnej, czyli zintensyfikowanie połączeń z Rzeszowa
z sąsiednimi miastami powiatowymi. Kolejne miliony złotych pochłoną też inwestycje w służbie zdrowia. W budżecie zarezerwowano także fundusze na montaż środków ze źródeł zewnętrznych. Za przyjęciem budżetu województwa na 2021 rok głosowało 29 radnych. Przeciw było czterech.

Comments are closed.