Uroczystości na Górze Śmierci i I Sympozjum Naukowe

Tegoroczne obchody na Górze Śmierci ze względu na panującą pandemię COVID – 19 miały nieco inny charakter.

Nie brakowało organizatorów czyli wójta Gminy Dębica Stanisława Rokosza oraz dyrekcji Centrum Kultury i Bibliotek, zaproszonych samorządowców, przodków byłych więźniów Obozu Pracy przy Górze Śmierci, a także młodzieży.

Przy asyście warty honorowej i pocztu sztandarowego Wojska Polskiego, a także przy słowach modlitwy za zmarłych księdza prałata Romana Woźnego – dziekana dekanatu Pustków – Osiedle oddano hołd wszystkim poległym za Ojczyznę. W uroczystościach wziął udział Jan Szuro – syn Stanisława Szuro podpułkownika Wojska Polskiego, więźnia obozu w Pustkowie, który zmarł w listopadzie ubiegłego roku. Syn Jan przyznał, że jego tata często opowiadał o tym, jak wyglądało życie w obozie pracy.

Uroczystości zakończyły się składaniem wiązanek kwiatów przy Pomniku ofiar II wojny światowej. Po zakończonych uroczystościach na Górze Śmierci odbyło się pierwsze Sympozjum naukowe: „Miejsca Pamięci Narodowej – depozytariuszem martyrologii narodów. Współczesne wyzwania, problemy i szanse rozwoju na przykładzie Europejskiego Centrum Pamięci i Pojednania”, zorganizowane w Domu Kultury w Pustkowie-Osiedlu.

Na seminarium złożyły się wykłady i prelekcje, przybliżające historię poligonu SS, prezentacje publikacji i filmów dokumentalnych, które ukazały się w ostatnich latach, a odnoszą się do w/w tematów związanych z II wojną światową na terenie ziemi dębickiej i okolic. W sympozjum wzięli udział pracownicy naukowi Oddziału IPN w Rzeszowie oraz kilka zaproszonych specjalnie osób.

Comments are closed.