Uroczystości nadania imienia prof. Krzysztofa Pendereckiego Zespołowi Szkół Muzycznych w Dębicy

Od dnia 9 czerwca nie tylko Szkoła Muzyczna I stopnia, ale także Zespół Państwowych Szkół Muzycznych w Dębicy nosi imię światowej sławy kompozytora Krzysztofa Pendereckiego. Uroczystości nadania imienia rozpoczęły się mszą w Kościele św. Jadwigi, a oficjalna część odbyła się w auli Zespołu Szkół Muzycznych.


Po przywitaniu gości i krótkiej prezentacji o patronie szkoły i historii placówki, którą przedstawiła dyrektor Ewa Trojan, nastąpił uroczysty moment – Agnieszka Hejduk – Domańska – z-ca dyrektora Departamentu Szkolnictwa i Edukacji Kulturalnej Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego odczytała list od Ministra Kultury, nadający Zespołowi Szkół w Dębicy imię światowej sławy kompozytora Krzysztofa Pendereckiego. Kolejnym punktem obchodów było przekazanie sztandaru szkole, który ufundowała Rada Rodziców. Sztandar wykonała dębicka artystka: Mariola Zając. Obchody 45 – lecia Szkoły były okazją do nagrodzenia pracujących w niej nauczycieli. Złoty medal za długoletnią służbę otrzymała m.in. Ewa Trojan – dyrektor Zespołu Szkół Muzycznych w Dębicy.

Podobny medal otrzymała także zastępca dyrektora Urszula Bizoń – Biduś. Przyszedł czas na gratulacje i podziękowania, które na ręce dyrektor Ewy Trojan złożyli parlamentarzyści, dyrektorzy ich biur, samorządowcy, wizytatorzy, kurator oświaty, przedstawiciele województwa. Uroczystości uświetnione zostały koncertem w wykonaniu uczniów dębickiej szkoły muzycznej. Wystąpili soliści, grupa rytmiczna, orkiestra i duety. W ten dzień głównie były prezentowane kompozycje patrona prof. Krzysztofa Pendereckiego.

Comments are closed.