Uroczystości z okazji Dnia Policjanta

Święto Policji to data szczególna dla wszystkich funkcjonariuszy i pracowników policji. Jest to również czas awansów, nominacji, odznaczeń oraz podziękowań. Była też liczna grupa innych zaproszonych gości: samorządowców, przedstawicieli parlamentarzystów, przedstawicieli służb mundurowych oraz instytucji współpracujących z dębicką policją na rzecz bezpieczeństwa.

 

Po złożeniu meldunku komendantowi wojewódzkiemu przez dowódcę uroczystości, został odegrały hymn państwowy. Zebranych gości powitał nadkom. Andrzej Dragan – komendant Policji w Dębicy. Podziękowania dla policjantów za ich służbę złożył także insp. Paweł Filipek – zastępca komendanta wojewódzkiego policji w Rzeszowie. Uroczystości były okazją do wręczenia staroście dębickiemu Piotrowi Chęćkowi – Krzyża Niepodległości NSZZ Solidarność Policjantów.

W tym roku 54 funkcjonariuszy dębickiej komendy mianowano na wyższe stopnie policyjne. Wśród nich znalazła się Dorota Siudyło, która awansowała ze stopnia posterunkowy na starszy posterunkowy. Burmistrz Miasta Mariusz Szewczyk wręczył nadkom. Andrzejowi Draganowi okolicznościowy grawerton z okazji Święta Policji oraz życzył samych sukcesów w służbie, oraz dobrego zdrowia.

Comments are closed.