Urząd Marszałkowski w Rzeszowie będzie wspierał przedsiębiorców

Już nie tylko Zakład Ubezpieczeń Społecznych, ale także Województwo Podkarpackie deklaruje pomoc finansową przedsiębiorcom, którzy poniosą straty materialne związane między innymi z zastojem gospodarczym czy absencją pracowników podczas pandemii.Stefan Bieszczad – przewodniczący Komisji Gospodarki Sejmiku Województwa Podkarpackiego mówi, że obecnie najważniejsza jest walka o zdrowie i życie ludzkie i na tym się należy głównie skoncentrować. Warto jednak pomóc przedsiębiorcom, którzy w obecnym czasie odnotowują olbrzymie straty materialne.

Główne decyzje odnośnie pomocy przedsiębiorcom, czy odliczenia składek ZUS zapadają na szczeblu centralnym, jednak województwo też będzie starało się pomóc. Województwa będą dysponować funduszami unijnymi. 25 miliardów euro zostanie przeznaczonych z Unii na walkę ze skutkami pandemii wywołanej koronawirusem. W Polsce dofinansowane będą te obszary najbardziej dotknięte obecną sytuacją.

Comments are closed.