Urząd Pracy i ZUS szkoli z zasad bezpieczeństwa

Jakie obowiązki mają pracodawcy wobec pracownika oraz jak należy zachować się, aby zminimalizować ryzyko wypadku przy pracy?
– to tylko niektóre zagadnienia poruszone podczas warsztatów BHP zorganizowanych w Urzędzie Pracy w Dębicy dla pracodawców
i pracowników z naszego regionu.

 

Warsztaty BHP to efekt wieloletniej współpracy pomiędzy Powiatowym Urzędem Pracy oraz Zakładem Ubezpieczeń Społecznych. Zajęcia zorganizowane zostały na prośbę pracowników i pracodawców z naszego powiatu. Podczas spotkania uczestnicy omawiali między innym takie zagadnienia jak: prawo pracy, ubezpieczenia społeczne, elektroniczne dane osobowe, a także odbyli szkolenie
z zakresu bezpieczeństwa w miejscu zatrudnienia.

Warsztaty przygotowali i poprowadzili: Wojciech Deląg z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych oraz pracownicy Urzędu Pracy w Dębicy. Powiatowy Urząd Pracy planuje przeprowadzić w najbliższym czasie kolejne szkolenia i warsztaty dla pracowników i pracodawców
z powiatu dębickiego. Tematy zajęć będą ustalane wspólnie z zainteresowanymi np. poprzez wypełnienie specjalnej ankiety przygotowanej przez Urząd Pracy.

Jak podkreślała w rozmowie z reporterami PTVR Katarzyna Rostowska – Machnik – zastępca Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy
w Dębicy, między innymi odbędą się warsztaty dla osób, które planują założyć własną firmę i chciałyby dowiedzieć się, jak szybko
i sprawnie mogą dopełnić wszystkich formalności. Cykl szkoleń dla pracodawców i pracowników to kolejna interesująca propozycja Powiatowego Urzędu Pracy w Dębicy.

Comments are closed.