W Nagawczynie świętowano Złote Gody

Trzynaście par małżeńskich z Gminy Dębica obchodziło jubileusz pięćdziesięciolecia pożycia małżeńskiego. Złote Gody były okazją do wręczenia medali, które przyznaje Prezydent Polski.

 

Uroczyste spotkanie par z terenu Gminy Dębica odbyło się w Domu Kultury w Nagawczynie, które rozpoczęło się od powitania jubilatów i zaproszonych gości przez gospodarza obiektu Dyrektora Centrum Kultury i Bibliotek Gminy Dębica Marcina Ciszka. Następnie głos zabrał Wójt Gminy Dębica Stanisław Rokosz, który pogratulował parom długoletniego pożycia.

Po przemówieniach, wszyscy zgromadzeni odśpiewali uroczyste „Sto-lat” i wznieśli toast za zdrowie świętujących par. Uroczystość została uświetniona występem członków zajęć wokalnych „Muzykomania” w Nagawczynie. Po części artystycznej nadszedł czas na najważniejszy punkt spotkania, wręczenie odznaczeń za „Długoletnie Pożycie Małżeńskie” przyznawane przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej.

Wręczenia medali dokonał Wójt Gminy Dębica Stanisław Rokosz oraz Przewodniczący Rady Gminy Dębica Piotr Żybura. W tym roku 13 par zostało odznaczone, z czego 4 z nich nie mogło uczestniczyć w uroczystości. Zapytaliśmy dostojnych jubilatów, jaki jest sposób na udane życie małżeńskie. Spotkanie było doskonałą okazją do wspomnień minionych lat. Jubilaci otrzymali kwiaty, pamiątkowe dyplomy oraz upominki ufundowane przez Gminę Dębica.

Comments are closed.