„Walka o czystość powietrza” to jeden z kilku projektów, którym obecnie zajmuje się Stefan Bieszczad – radny Sejmiku Podkarpackiego

Pozyskanie funduszy na działania związane z czystością powietrza to jeden z wielu projektów, którym w 2022 roku będzie zajmował się Stefan Bieszczad – przewodniczący Komisji Gospodarki i Infrastruktury w Sejmiku Województwa Podkarpackiego.Chodzi głównie o wymianę starych urządzeń grzewczych na nowe.

Nowy Program Ochrony Powietrza jest przygotowywany w związku z wyrokiem Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej dotyczącym przekraczania wartości dopuszczalnych stężeń pyłu w otaczającym powietrzu.

Polska została zobowiązana do uchwalenia nowych programów, których realizacja w ciągu 6 lat spowoduje znaczny spadek „stężeń pyłu zawieszonego”, a to zobowiązanie powoduje, iż w programie muszą zostać wskazane takie działania i w takim zakresie, aby do końca roku 2026 poziomy dopuszczalne pyłów zawieszonych były dotrzymane.

Realizacja Programu Ochrony Powietrza jest niezbędna do osiągnięcia europejskich standardów.

Jak podkreślał w rozmowie z reporterami Polskiej Telewizji Regionalnej PTVR Stefan Bieszczad – radny Sejmiku,
w swojej pracy w najbliższych miesiącach na pewno nie będzie skupiał się tylko na tym jednym projekcie.

Jako przewodniczący Komisji Gospodarki i Infrastruktury Sejmiku Województwa Podkarpackiego w 2022 roku radny zajmie się także pozyskaniem funduszy na modernizację kolei, budowę dróg czy realizację innych inwestycji związanych
z rozwojem gospodarczym Podkarpacia, ze szczególnym zwróceniem uwagi na powiat dębicki i potrzeby mieszkańców naszego regionu.

Comments are closed.