Ważne decyzje dla miasta

Na ostatniej Sesji Rady Miejskiej Dębicy rajcy podjęli decyzję o zaciągnięciu długoterminowego kredytu dla miasta oraz zmianie budżetu na 2019 rok, a także ustalili nowe ceny za korzystanie z obiektów Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji.

 

Jedną z kluczowych decyzji podjętych podczas IX Sesji Rady Miejskiej Dębicy była uchwała o zaciągnięciu przez miasto długoterminowego kredytu w wysokości 13 milionów trzystu tysięcy złotych. Kwota ta będzie przeznaczona na spłatę wcześniejszych zobowiązań oraz na finansowanie tegorocznego deficytu. Radni zobowiązali się również do przygotowania projektu oraz budowy dróg na terenie byłego poligonu w Straszęcinie, a także zabezpieczyli wkład własny miasta na przebudowę ulicy Ludowej i Paderewskiego
w Dębicy.

W trakcie sesji rajcy podjęli także uchwałę o zmianie budżetu na 2019 r. i ustalili w głosowaniu prognozę finansową miasta na kolejne lata. Dom Kultury MORS otrzymał statut Miejskiego Ośrodka Kultury w Dębicy. Radni ustali również nowy cennik korzystania z obiektów Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji.

Podczas sesji rajcy starali się także rozwiązać spór właściciela kurzej fermy przy ul. Tetmajera oraz jego sąsiadów. Dyskutowano również na temat ekologii i jakości powietrza w Dębicy. Mateusz Cebula – przewodniczący Rady Miejskiej, zaproponował, aby zastosować
w mieście płyty betonowe o właściwościach katalitycznych, zamiast chodników oraz utworzyć w newralgicznych miejscach Dębicy antysmogowe łąki.

Radni zamierzają też podjąć działania zmierzające do redukcji lub eliminacji plastiku. W trakcie obrad rajcy rozmawiali też o nowych autobusach dla MKS-u oraz o podniesieniu bezpieczeństwa przy przejściach dla pieszych. W siedzibie firmy AUTOSAN w Sanoku została już podpisana umowa na zakup i dostawę dwóch nowych, ekologicznych autobusów miejskich.

Będą to niskoemisyjne pojazdy, które zostaną zakupione w ramach projektu pod hasłem „Ograniczenie niskiej emisji w Dębicko
– Ropczyckim Obszarze Funkcjonalnym, poprzez zakup nowoczesnych autobusów oraz poprawę infrastruktury drogowej związanej
z obsługą transportu drogowego”. Projekt współfinansowany jest z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

Comments are closed.