Ważne decyzje w Powiecie Dębickim

W sali sesyjnej Starostwa Powiatowego w Dębicy odbyła się IX Sesja Rady naszego Powiatu. Podczas posiedzenia rajcy wybrali nowych członków Powiatowej Rady Działalności Pożytku Publicznego w Dębicy oraz wprowadzili zmiany w uchwale budżetowej Powiatu Dębickiego na 2019 rok.

 

Najważniejszym tematem poruszonym podczas sesji były zmiany w budżecie na 2019 rok. Radni wprowadzili nowe propozycje finansowe dotyczące dwóch kluczowych inwestycji w naszym regionie: budowy mostu na trasie Dębica- Straszęcin oraz łącznika autostradowego Dębica- Wschód. Podczas posiedzenia podjęto także uchwałę o zwiększeniu wynagrodzeń dla rodzin zastępczych sprawujących opiekę nad dziećmi, które z różnych przyczyn nie mogą przebywać we własnym domu, została im ograniczona opieka rodzicielska lub narażone były na inne wypadki losowe.

Na sesji powiatowej zaproponowano także trzech kandydatów do Powiatowej Rady Działalności Pożytku Publicznego. Następnie
w drodze głosowania zadecydowano, że w skład nowej rady wejdą: Krzysztof Lipczyński- dyrektor Gminnego Ośrodka Sportu
i Rekreacji, Mateusz Domaradzki – Przewodniczący Rady Miejskiej w Brzostku oraz Robert Mazur.

Comments are closed.