Wielomilionowa dotacja dla miasta Dębica

Miasto Dębica w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg otrzyma prawie 7 milionów złotych na przebudowę ulicy Mościckiego i Metalowców.

Celem Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg (RFRD) jest wsparcie realizacji zadań na drogach zarządzanych przez jednostki samorządu terytorialnego, a co za tym idzie przyspieszenie powstawania nowoczesnej i bezpiecznej infrastruktury drogowej na szczeblu lokalnym.

Szacunkowa wartość inwestycji to 15 493562 zł. Przewidywany czas jej realizacji to okres od maja 2021r. do listopada 2023r.

Podczas konferencji prasowej Mariusz Szewczyk – burmistrz Dębicy podziękował za przyznanie dofinansowania Premierowi, przedstawicielom Samorządu Województwa Podkarpackiego, pracownikom Urzędu Miejskiego w Dębicy i wszystkim osobom, które były zaangażowane w pozyskanie środków na realizację tej ważnej dla miasta inwestycji. Obecnie trwają przygotowania do ogłoszenia procedury przetargowej na wyłonienie wykonawcy zadania.

Comments are closed.