Wsparcie dla bezrobotnych i przedsiębiorców

Urząd Pracy w Dębicy od momentu ogłoszenia pandemii nie zaprzestał działalności, nie było pracy zdalnej. Choć w tym roku nie odbywały się giełdy pracy, szkolenia to cały czas osoby bezrobotne mogły się rejestrować, choć tylko elektronicznie, albo na określoną godzinę.


Podstawowym priorytetem dębickiego Urzędu Pracy w czasie pandemii było wsparcie przedsiębiorców w ramach tarczy antykryzysowej. Kolejna forma pomocy jaką realizuje Powiatowy Urząd Pracy to dofinansowanie do wynagrodzeń pracowników mikro, małych i średnich przedsiębiorców. Wpłynęło 320 wniosków, 260 jest już rozpatrzonych. Jeśli chodzi o organizacje pozarządowe wpłynęło 9, 7  rozpatrzono. Katarzyna Rostowska – Machnik ma nadzieje, że dzięki szybkiemu rozpatrywaniu wniosków, wiele miejsc pracy w Powiecie Dębickim, mimo pandemii udało się uratować. 

Comments are closed.