Wymiana „starych kotłów grzewczych” do końca 2021 roku

Radni Sejmiku Województwa Podkarpackiego podjęli uchwałę antysmogową, której celem jest ograniczenie tzw. niskiej emisji.
Jej zapisy oznaczają, że mieszkańcy województwa powinni wymienić stare kotły na paliwo stałe do końca 2021 roku.


Mariusz Szewczyk – burmistrz Dębicy zapewnia, że oprócz „Czystego powietrza” będą także inne programy z których można będzie uzyskać dotacje na wymianę pieca.

Od 1 lipca br. wszedł w życie obowiązek składania deklaracji o źródłach ogrzewania budynków do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków.

Każdy właściciel lub zarządca budynku na złożenie deklaracji ma 12 miesięcy w przypadku źródeł uruchomionych przed 1 lipca, natomiast w przypadku urządzeń uruchomionych po 1 lipca – 14 dni.

Comments are closed.