XII Raut Niepodległościowy zorganizowany przez Stowarzyszenie Wspólnota Ziemi Dębickiej

Recytacją utworu tarnowskiej poetki i Sybiraczki Stanisławy Wiatr – Partyki przez Aleksandrę Małozięć rozpoczął się dwunasty Raut Niepodległościowy organizowany przez Stowarzyszenie Wspólnota Ziemi Dębickiej.Uroczystości odbyły się w Domu Kultury MORS, a poprowadzili je podobnie jak w ubiegłych latach: Aleksandra Małozięć
i Jan Borek.

Stefan Bieszczad – prezes Stowarzyszenia Wspólnota Ziemi Dębickiej w swoim wystąpieniu mówił o między innymi
„o wolności gospodarczej i ekonomicznej”.

Z okazji XX lat funkcjonowania Stowarzyszenia Wspólnota Ziemi Dębickiej wiceprezesi: Lucyna Samborska i Paweł Adamek podziękowali prezesowi Stefanowi Bieszczadowi za przewodniczenie temu Stowarzyszeniu wręczając Jemu
oraz Jego małżonce grawer i kwiaty.

Jak co roku Raut Niepodległości był skierowany także do dzieci i młodzieży.

I w tym roku młodzi ludzie bardzo licznie uczestniczyli w konkursach „Niepodległość jest z nas”.

Dla dzieci zorganizowano konkurs plastyczny na projekt kartki związanej z patriotyzmem.

Trochę starsi wzięli udział w konkursach recytatorskim i filmowym.

Wydarzenie było okazją do wręczenia nagród wszystkim, którzy wzięli udział w tych konkursach.

Obecni na Raucie, członkowie Stowarzyszenia Wspólnota Ziemi Dębickiej mówili o krzewieniu patriotyzmu i jedności narodowej.

W trakcie spotkania odbyła się również kwesta na rzecz Stowarzyszenia”Radość”.

Obecny na Raucie prezes Stowarzyszenia „Radość” Jan Ciołczyk podziękował za zorganizowanie tej zbiórki.

Raut zakończył się koncertem „Ballady na dwa serca” w wykonaniu Dominiki Żukowskiej i Andrzeja Koryckiego.

Comments are closed.