XVIII Sesja Rady Powiatu Dębickiego

Wysokość średnich wynagrodzeń dla nauczycieli, utworzenie w szkołach oddziałów wojskowych, remont strzelnicy oraz wsparcie dla młodych osób poszukujących pracy – o tym między innymi dyskutowali rajcy podczas ostatniej Sesji Rady Powiatu Dębickiego .

 

W trakcie osiemnastej Sesji Rady Powiatu Dębickiego radni poruszyli kilka istotnych tematów dla mieszkańców naszego regionu. Jednym z nich był projekt uchwały „Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie dębickim”. Rajcy zastanawiali się także nad wyrażeniem zgody na utworzenie oddziałów przygotowania wojskowego w Liceum na terenie Zespołu Szkół Zawodowych
w Pustkowie Osiedlu oraz dyskutowali na temat wniesienia skargi na rozstrzygnięcie Wojewody Podkarpackiego w sprawie zamiaru likwidacji internatu wchodzącego w skład Zespołu Szkół Zawodowych Nr 1 w Dębicy.

Samorządowcy zastanawiali się też nad pomocą dla szkół specjalnych oraz remontem starej strzelnicy znajdującej się w powiecie dębickim. Zdaniem radnych obiekt powinien służyć nie tylko uczniom klas wojskowych, o których uruchomienie zabiegają rajcy, ale także wszystkim mieszkańcom naszego powiatu. Jak podkreśla Piotr Chęciek – starosta Powiatu Dębickiego – jednym
z najważniejszych punktów ostatniej Sesji było także przygotowanie mieszkańców powiatu dębickiego do ewentualnej epidemii związanej z koronawirusem.

W trakcie spotkania obradowano również nad ustaleniem godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie powiatu dębickiego. Radni wysłuchali też sprawozdania na temat wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego w szkołach prowadzonych przez powiat.

Comments are closed.