Zakończył się pierwszy etap przebudowy drogi Głobikowa i Braciejowa

W październiku bieżącego roku, w miejscowości Głobikowa i Braciejowa, zakończył się pierwszy etap przebudowy drogi powiatowej Łabuzie – Południk – Kamieniec. Inwestycja w 70 procentach sfinansowana została z Funduszu Dróg Samorządowych.


Według kosztorysu inwestorskiego wartość wykonanych prac to 7,5 mln zł. Wyłoniona w przetargu firma Eurovia Polska S.A. zobowiązała się zrealizować zadanie za kwotę wynoszącą blisko 5 600 000 zł, z czego pozyskane dofinansowanie w ramach Funduszu Dróg Samorządowych to prawie 4 miliony złotych. Zmodernizowana droga od wielu lat nie była remontowana, chociaż stanowi trasę tranzytową, z której korzysta wielu kierowców poruszających się po drogach naszego regionu.

Inwestycja została zrealizowana bardzo szybko i sprawnie, pierwsze prace rozpoczęły się pod koniec czerwca 2020 roku. Wcześniej konieczne było wytyczenie objazdów, reorganizacja ruchu oraz uzyskanie wszystkich pozwoleń na wykonanie tego zadania. Podstawowym celem tego projektu jest przede wszystkim poprawa bezpieczeństwa w ruchu drogowym zarówno kierowców, jak też pieszych. Drugi etap na odcinku Szkoła – Kamieniec planowo ma być wykonany do 30 sierpnia 2021, ale jeżeli pogoda nie pokrzyżuje planów drogowcom i zima będzie łagodna to inwestycja może zostać oddana nawet pół roku wcześniej przed wyznaczonym terminem.

Comments are closed.