Zmiana organizacji pracy dębickiego szpitala

W związku z pandemią, dębicki szpital ograniczył liczbę zabiegów chirurgicznych. Nie pracuje rehabilitacja dzienna i ambulatoryjna.
Nie są prowadzone usługi z psychiatrii  i terapii uzależnień.Nie można wykonać USG, gastroskopii, kolonoskopii dla pacjentów ambulatoryjnych. O tym, czy planowane zabiegi chirurgiczne będą wykonywane decyduje lekarz. Ograniczona jest też praca laboratorium.  Dyrektor Przemysław Wojtys dodaje, że szpital nie jest zamknięty dla swojej działalności. W salach leżą pacjenci i jest im udzielana niezbędna pomoc medyczna.

Comments are closed.