Zniszczenia po powodzi w Gminie Dębica

Omawianie zniszczeń po majowej powodzi i to jak w przyszłości im zapobiegać było jednym z tematów ostatniej sesji Rady Gminy Dębica.

 

Na sesję wójt Stanisław Rokosz zaprosił Agnieszkę Duszkiewicz – Zastępcę Dyrektora ds. ochrony przed powodzią i suszą Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Rzeszowie oraz Andrzeja Polakiewicza – Zastępce Dyrektora Zarządu Zlewni Wisłoki
w Jaśle, aby odpowiedzieli na pytania radnych dotyczących możliwości budowy zabezpieczeń przed powodzią.

O pieniądze na ten cel, radni pytali także obecnych na sali parlamentarzystów. Największe szkody w Gminie Dębica wyrządziła rzeka Ostra, która podczas obfitych opadów deszczu zmienia się w rwący potok. W wyniku ulewy 50 gospodarstw domowych zostało zalanych.

Zniszczone zostały także drogi. Na usuwanie skutków powodzi gmina przeznaczy kilka milionów zł. Gmina Dębica wystąpiła do Wód Polskich, aby działania mające na celu zabezpieczenie rzeki Ostra były potraktowane jako priorytet. Każda burza stanowi zagrożenie dla mieszkańców.

Comments are closed.