Absolutorium i wotum zaufania dla Zarządu Województwa Podkarpackiego

Zarząd Województwa na sesji sejmiku otrzymał absolutorium za wykonanie budżetu województwa w 2018 oraz wotum zaufania. Głosowanie nad absolutorium po raz pierwszy poprzedzone było debatą nad „Raportem o stanie województwa podkarpackiego”.

 

Głosowanie nad absolutorium dla Zarządu Województwa Podkarpackiego za wykonanie budżetu województwa poprzedzone było prezentacją Raportu o stanie województwa podkarpackiego za rok 2018. Zaprezentował go na sesji sejmiku marszałek Ortyl. Marszałek przedstawił radnym najważniejsze założenia i wnioski, jakie płyną z liczącego niemalże 300 stron raportu o Podkarpaciu.

Dokument był podstawą do debaty wśród radnych. W debacie wziął udział radny Stefan Bieszczad – przewodniczący Komisji Gospodarki i Infrastruktury, który zwrócił uwagę na tempo zmian, które rozwijają Podkarpacie. Podkreślał jeszcze, że to tempo
w dziedzinie gospodarki i infrastruktury powinno być zachowane w przyszłych latach.

Po zakończeniu debaty nastąpiło pierwsze w historii Podkarpacia głosowanie nad wotum zaufania dla zarządu województwa. To nowa inicjatywa, którą ustawodawca zawarł w ustawie o samorządzie województwa. Zarząd otrzymał wotum zaufania ogromną większością głosów: aż 23 za, zaledwie 2 głosów sprzeciwu, 2 wstrzymujących się od głosu. Tuż po zakończonym głosowaniu marszałek Władysław Ortyl przedstawił sprawozdanie finansowe z wykonania budżetu za 2018 rok.

Jak podkreślał w swym wystąpieniu w zakresie dochodów budżet województwa podkarpackiego na 2018 rok zaplanowany
w wysokości 1.256,6 mln zł został wykonany w kwocie 1.197,3 mln zł. Stanowi to 95,3% planu. Absolutorium zostało przyjęte 22 głosami aprobaty, przy 3 głosach sprzeciwu, 2 wstrzymujących się od głosu. Wynik głosowania wskazuje, że stan województwa jest dobrze poostrzegany przez radnych województwa i realizacja budżetu, który jest tak ważnym czynnikiem rozwojowym dla regionu jest przez sejmik dobrze oceniana.

Comments are closed.