Informator medyczny

Zespół Opieki Zdrowotnej w Dębicy
Krakowska 91
Dębica
Informacja i rejestracja tel. 14 670 36 15
e-mail: info@zoz-debica.bazy.pl
http://zoz-debica.pl/

Przychodnia Rejonowa
Szkolna 4
Dębica
14 682 78 14

Przychodnia Rejonowa nr 1
Cmentarna 54
Dębica
14 682 78 01

Wiejski Ośrodek Zdrowia
39-200 Zawada 159
14 677 50 92