Urzędy i instytucje

Urząd Miejski
Ratuszowa 2
Dębica
14 683 81 00
e-mail: umdebica@um.debica.pl
www.debica.pl

Urząd Gminy
Stefana Batorego 13
Dębica
14 680 33 10
e-mail: urzad@ugdebica.pl
www.ugdebica.pl

Starostwo Powiatowe
Parkowa 28
Dębica
14 680 31 23
www.powiatdebicki.pl

Powiatowy Urząd Pracy
ul. Cmentarna 20
Dębica
14 680 91 00
e-mail: sekretariat@pup.debica.pl
www.pup.debica.net.pl

Młodzieżowe Biuro Pracy
Brzegowa 42
Dębica
14 677 61 28
e-mail: mbp.debica@ohp.pl
www.podkarpacka.ohp.pl

Komenda Powiatowa Policji
Chłodnicza 20
Dębica
e-mail: debica@podkarpacka.policja.gov.pl
www.podkarpacka.policja.gov.pl

Sąd Rejonowy
Słoneczna 3
Dębica14 680 76 00
e-mail: sekretariat@debica.sr.gov.pl
www.debica.sr.gov.pl

Prokuratura Rejonowa
3 maja 2
Dębica
14 670 20 71
e-mail: debica@rzeszow.po.gov.pl
www.rzeszow.po.gov.pl

Urząd Skarbowy 
Kolejowa 21
Dębica
14 680 51 36
www.bip.is.rzeszow.pl/debica

Urząd Stanu Cywilnego
Ratuszowa
14 683 82 64

Pogotowie energetyczne
14 670 40 21, alarm. 991

Pogotowie gazowe
14 670 32 51, alarm. 992

Pogotowie wodno-kanalizacyjne 
14 670 26 96