„Autyzm – łatwo powiedzieć, trudniej żyć” – Konferencja w Zespole Szkół Specjalnych

W Zespole Szkół Specjalnych w Dębicy odbyła się III Wojewódzka Konferencja Szkoleniowa pod hasłem:  „Autyzm – łatwo powiedzieć, trudniej żyć”.Wydarzenie zostało zorganizowane  z inicjatywy Stowarzyszenia Na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością i ich Otoczenia „Z Potrzeby Serca”. W Konferencji udział wzięło blisko 80 osób.

Konferencja miała na celu  podniesienie świadomości społeczeństwa oraz edukację na temat autyzmu.

Uroczystego otwarcia dokonała Anita Zachara-Kusek – dyrektor Zespołu Szkół Specjalnych w Dębicy.

Uczestnicy Konferencji  mogli między innymi wysłuchać prelekcji ekspertów, w tym psychologów Przemysława Sowy i Katarzyny Orzeł oraz logopedów Agnieszki Rajs – Glazar i Magdaleny Tarnawskiej.

W spotkaniu udział wziął także Piotr Chęciek – starosta Powiatu Dębickiego.

Na zakończenie Konferencji każdy uczestnik otrzymał pamiątkowy certyfikat podkreślający, jak bardzo istotna jest edukacja i praca na rzecz osób borykających się z problemem autyzmu.

Comments are closed.