Informacje lokalne

Burmistrz uruchomił rezerwę budżetową

Burmistrz Mariusz Szewczyk na wniosek dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej uruchomił pierwszą transzę funduszy z rezerwy kryzysowej. Jest to kwota 10 tysięcy zł. Za te pieniądze robione są zakupy dla tych mieszkańców, którzy nie mają ich za co kupić. Jak podkreśla Małgorzata Kędzior – dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w […]

Zdalne nauczanie w Dębicy

Zgodnie z zarządzeniem Ministerstwa Edukacji, od 25 marca nauczyciele muszą realizować zdalnie podstawę programową i oceniać uczniów. Już w pierwszym dniu obowiązkowego nauczania zawiesił się dziennik elektroniczny, nauczyciele mieli problem z wysyłaniem maili do uczniów. Jednak obowiązek zdalnego nauczania we wszystkich dębickich szkołach, zarówno podstawowych jak i średnich jest realizowany. […]

Nowe zasady bezpieczeństwa w związku z koronawirusem

Od 25 marca rząd wprowadził nowe zasady walki związane z koronawirusem. Nie można swobodnie poruszać się poza udaniem się do pracy, apteki czy sklepu spożywczego. Można poruszać się tylko dwuosobowo (nie dotyczy to rodzin). Nad przestrzeganiem tych przepisów w mieście Dębica będzie czuwać Straż Miejska. W środkach transportu publicznego można […]

Pieniądze dla dębickiego szpitala

Dębicki szpital otrzymał ponad 700 tysięcy zł z Ministerstwa Zdrowia na zakup sprzętu medycznego, który będzie potrzebny do walki z koronawirusem. Dodatkowo, pół miliona przekazały dwie firmy. Jak podkreśla Piotr Chęciek – starosta Powiatu Dębickiego, pieniądze zostaną przeznaczone na zakup sprzętu, który po pandemii będzie mógł być używany na innych […]

Komunikaty Urzędu Miejskiego w Dębicy

W związku z ogłoszeniem stanu epidemii w naszym kraju, informujemy że w dniu 24 marca 2020 r. zostało wydane rozporządzenie Ministra Zdrowia zmieniające rozporządzenie w sprawie ogłoszenia na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii (Dz.U. z 2020  poz 522). Rozporządzenie wprowadziło dodatkowe ograniczenia dotyczące m.in. swobody poruszania się i zgromadzeń. Więcej […]

Dyżury radnych miejskich zawieszone

W związku z wprowadzeniem stanu epidemii w naszym kraju i zamknięciu dębickiego Ratusza dla osób z zewnątrz przewodniczący Rady Miejskiej Mateusz Cebula zawiesił dyżury wszystkich radnych. Z Przewodniczącym Rady jak i pozostałymi radnymi można kontaktować się telefonicznie lub internetowo. Ostatnia sesja, która odbyła się 16 marca była przeprowadzona zgodnie z […]

W Dębicy zamknięte zostały place zabaw

Kilka dni słonecznej i ciepłej pogody sprawiły, że na placach zabaw zaczęły się pojawiać dzieci ze swoimi rodzicami. O takich przypadkach poinformowali Burmistrza Dębicy zaniepokojeni mieszkańcy. W związku z tym burmistrz Mariusz Szewczyk wydał komunikat o zamknięciu placów zabaw dla dzieci. Jak podkreśla Burmistrz Dębicy Mariusz Szewczyk w przypadku niedostosowania […]

Zmiana organizacji pracy dębickiego szpitala

W związku z pandemią, dębicki szpital ograniczył liczbę zabiegów chirurgicznych. Nie pracuje rehabilitacja dzienna i ambulatoryjna. Nie są prowadzone usługi z psychiatrii  i terapii uzależnień. Nie można wykonać USG, gastroskopii, kolonoskopii dla pacjentów ambulatoryjnych. O tym, czy planowane zabiegi chirurgiczne będą wykonywane decyduje lekarz. Ograniczona jest też praca laboratorium.  Dyrektor […]