Informacje lokalne

„Pochód Wszystkich Świętych” przejdzie ulicami Dębicy

W tym roku „Pochód Wszystkich Świętych”, który przejdzie ulicami miasta 30 października będzie nosił nazwę „Pochodu Świętych Rodzin”. Po raz kolejny organizatorami przedsięwzięcia są dębickie Siostry Służebniczki. Wydarzenie rozpocznie się Mszą św. w kościele św. Jadwigi podczas, której zobaczymy też krótkie przedstawienie o świętych rodzinach. Antek Moskal w „Pochodzie Świętych […]

W Dębicy powinno być więcej parków i „rekreacyjnych terenów zielonych”

Radny Paweł Hayn wraz z Pawłem Kędziorem opracowali raport pt. “Parki kieszonkowe w Dębicy – możliwości zagospodarowania nowych terenów na cele rekreacyjno-wypoczynkowe”.Raport ten został zaprezentowany na ostatniej sesji Rady Miejskiej w Dębicy. Jak mówi radny Paweł Hayn istotą raportu jest to, żeby przybywało „miejsc zielonych” w naszym mieście. Współautor raportu […]

Ćwiczenia straży pożarnej na obiektach w Borowcu „Dębica 2021”

Na obiektach w Borowcu odbyły się ćwiczenia strażaków pod kryptonimem „Dębica 2021”.Wzięło w nich udział 120 strażaków z Państwowej Straży Pożarnej wspomaganych strażakami – ochotnikami. Nad prawidłowym przebiegiem ćwiczeń czuwali funkcjonariusze z Komendy Wojewódzkiej PSP w Rzeszowie. Przy tym zadaniu działała dębicka Specjalistyczna Grupa Poszukiwawczo – Ratownicza poziomu gotowości A. […]

Uroczystości z okazji Dnia Patronki Miasta – świętej Jadwigi Śląskiej

Mszą świętą w kościele pw. Świętej Jadwigi rozpoczęły się tegoroczne obchody „Dnia Patronki Miasta – Świętej Jadwigi Śląskiej”. W uroczystościach udział wzięli mieszkańcy Dębicy, przedstawiciele władz miejskich, powiatowych, miejskich jednostek oraz uczniowie dębickich szkół. Po mszy św. Miejska Orkiestra Dęta poprowadziła wszystkich uczestników obchodów pod dębicki Ratusz, gdzie uczniowie szkoły […]

Obchody Dnia Nauczyciela w ZSZ Nr 1 w Dębicy

W ZSZ Nr 1 w Dębicy uroczyście obchodzono Dzień Edukacji Narodowej oraz Święto Patrona szkoły – Jana Pawła II. W uroczystościach uczestniczyli uczniowie, nauczyciele, a także parlamentarzyści i samorządowcy. Z okazji Dnia Edukacji Narodowej, wyróżniający się w pracy nauczyciele otrzymali nagrody dyrektora placówki. „Za Ich trud”, który wkładają w nauczanie […]

Rywalizowali o „Puchar wicestarosty Powiatu Dębickiego”

W hali sportowej przy Szkole Podstawowej w Pustkowie rozegrano Amatorski Turniej Piłki Nożnej o „Puchar wicestarosty Powiatu Dębickiego Adama Pieniążka”. W turnieju zmierzyło się pięć drużyn. Zgłoszone do imprezy zespoły grały na zasadzie: „każdy z każdym”, następnie rozegrano mecze półfinałowe, finałowe oraz spotkanie o trzecie miejsce. W meczu finałowym zmierzyły […]

Nagrody dla nauczycieli z okazji „Dnia Edukacji Narodowej 2021”

Występem Grupy Safo i młodszej Grupy Igloopolan rozpoczęły się tegoroczne obchody Dnia Edukacji Narodowej w Domu Kultury „Śnieżka” w Dębicy.Inscenizacja przygotowana była pod kierunkiem instruktorów: Dominiki Migoń – Madury, Magdaleny Białoruckej – Ogorzelec, Piotra Madury, a Igloopolanie pracowali pod kierunkiem Kingi Jurek. Po występie i życzeniach dla nauczycieli przyszedł czas […]

Nowe „aktywne przejścia dla pieszych” w Dębicy

Miasto Dębica otrzymało dotację w kwocie 480 tysięcy złotych na zamontowanie aktywnych przejść dla pieszych. Dzięki dotacji z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg powstanie kolejnych pięć przejść. Do przebudowy są dwa przejścia na ul. Cmentarnej, w pobliżu Miejskiego Przedszkola Nr 12 oraz przy Powiatowym Urzędzie Pracy. Kolejne powstanie przy Urzędzie Pocztowym […]

20 października Siostry Służebniczki z Dębicy zapraszają na kolejną „Wieczornicę”

Siostry Służebniczki zapraszają na kolejną wieczornice z cyklu „Rozmowy na ważne tematy społeczne” do swojego domu przy ul. Edmunda Bojanowskiego 10 w dniu 20 października na godz. 19.00. W pierwszej „Wieczornicy”, która odbyła się we wrześniu bieżącego roku uczestniczyło ponad 80 osób. Tematem kolejnej „Wieczornicy” będzie „Potrzeba wspólnoty w dobie […]