Dawid Pikor dyrektorem Miejskiego Ośrodka Kultury w Dębicy

Dawid Pikor, dotychczas pełniący obowiązki został dyrektorem Miejskiego Ośrodka Kultury w Dębicy.Dawid Pikor pracuje w dębickim MOK -u od 11 lat, zaczynał jako pracownik techniczny, potem jako organizator imprez,
w 2017 roku został kierownikiem Domu Kultury „MORS”, a rok temu pełniącym obowiązki dyrektora Miejskiego Ośrodka Kultury.

Podobnie, jak do tej pory Dawid Pikor będzie promował rodzimych artystów i zespoły, a także zapraszał znane „gwiazdy”do dębickiego Domu Kultury.

W Miejskim Ośrodku Kultury w Dębicy oprócz zajęć teatralnych prowadzonych przez Dominikę Migoń – Madurę
dla wszystkich grup wiekowych realizowane są także liczne warsztaty, spotkania i koła zainteresowań.

Dawid Pikor funkcję dyrektora będzie pełnił co najmniej do 2027 roku.

Comments are closed.