„Dożynki Powiatu Dębickiego Czarna 2023“


„Dożynki Powiatowe 2023“ zostały w tym roku zorganizowane w Gminie Czarna. Uroczystości rozpoczęły się od Mszy Świętej w intencji rolników w Kościele pw. Matki Bożej Nieustającej Pomocy w Czarnej.Wszyscy uczestnicy dziękowali za zbiory i prosili o urodzaj w przyszłym roku.

Ksiądz Marcin Krępa –  proboszcz Parafii pw. Matki Bożej Nieustającej Pomocy przywitał wszystkich zebranych oraz obecnych na Dożynkach parlamentarzystów, samorządowców i gości z całego regionu.  
Do wszystkich skierował Słowo Boże.

Msza święta miała nie tylko piękną oprawę muzyczną, ale także wizualną. Odświętnie ubrani przedstawiciele grup wieńcowych wnieśli do światyni bogate i pomysłowe, misternie wykonane wieńce, które na zakończenie nabożeństwa zostały poświęcone

Po Mszy Świętej barwny korowód udał się na Rynek w Czarnej, gdzie Józef Chudy – wójt Gminy Czarna wraz  Piotrem Chęckiem – starostą Powiatu Dębickiego  oficjalnie powitali uczestników  „Dożynek Powiatowych 2023“.

Odświętnie ubrani przedstawiciele grup wieńcowych wnieśli do świątyni bogate i pomysłowe, misternie wykonane wieńce, które na zakończenie nabożeństwa zostały poświęcone

Po Mszy Świętej barwny korowód udał się na Rynek w Czarnej, gdzie Józef Chudy – wójt Gminy Czarna wraz  Piotrem Chęćkiem – starostą Powiatu Dębickiego  oficjalnie powitali uczestników  „Dożynek Powiatowych 2023“.

Starosta Piotr Chęciek w swoim wystąpieniu  podziękował rolnikom, sadownikom, hodowcom i przetwórcom z naszego powiatu.

Następnie odbył się tradycyjny „Ceremoniał Przekazania Chleba” z udziałem obu włodarzy oraz „Starostów Dożynek Powiatowych 2023“  – Marii Wałęgi z Jaźwin i Łukasza Grzecha z Przerytego Boru, którzy wraz ze swoimi rodzinami prowadzą wielohektarowe, nowoczesne gospodarstwa rolne.

Starostowie „Święta Plonów“ przekazali staroście Piotrowi Chęćkowi oraz wójtowi Józefowi Chudemu – „bochen chleba“, który został rozdzielony pomiędzy uczestników uroczystości. Wszystkich obecnych chlebem częstowali m.in. starostowie Powiatu Dębickiego – Piotr Chęciek oraz Adam Pieniążek, a także Aneta Feret – przewodnicząca Rady Gminy Czarna, Daniel Niedziocha – zastępca Wójta Gminy Czarna oraz starostowie Dożynek 2023.

Gospodarstwa tegorocznych Starostów Dożynek zostały uznane przez wójta Józefa Chudego za wzorcowo prowadzone, dlatego to właśnie oni reprezentowali wszystkich rolników podczas tegorocznego „Powiatowego Święta Plonów“ w Gminie Czarna.

Podczas uroczystości uczestnicy zaprezentowali czterdzieści „misternie, pięknie i pomysłowo zrobionych wieńców dożynkowych“.
W większości „symbole dożynek“ wykonane były z różnych zbóż i ukazywały motywy chrześcijańskiej.

Organizatorzy  „Powiatowych Dożynek“  dziękowali wszystkim „grupom wieńcowym” za ich zaangażowanie, wręczając każdej reprezentacji – pamiątkowy dyplom oraz równorzędne nagrody pieniężne ufundowane przez wójta Gminy Czarna i starostę Powiatu Dębickiego.
 
W tegorocznych Dożynkach w Gminie Czarna udział wzięli także parlamentarzyści z naszego regionu.

Podczas „Święta Plonów Powiatu Dębickiego“ poseł Krzysztof Sobolewski oraz senator Zdzisław Pupa wręczyli czek od ministra Piotra Glińskiego na 15 tysięcy zł dla kapeli „Jodłowianie“ za kultywowanie tradycji narodowych.

W trakcie uroczystości dożynkowych w Czarnej ze swoimi wyborcami i samorządowcami pożegnał się poseł Kazimierz Moskal i podziękował za prawie 20 lat wspólnej pracy na rzecz naszego regionu. 

Muzyczną oprawę uroczystości przygotowała kapela „Iskierczanie” z Dębicy – laureaci wielu podkarpackich przeglądów i konkursów.
 
Atrakcją tegorocznych „Dożynek Powiatowych“ był koncert Mateusza Mijala, który zaśpiewał utwory miedzy innymi Zbigniewa Wodeckiego.

Występ został entuzjastycznie przyjęty przez publiczność.

Panie z Kół Gospodyń Wiejskich zajęły się nie tylko przygotowaniem smakołyków dla gości, ale także przystrojeniem sceny na której odbywały się przemówienia i występy podczas „Dożynek Powiatowych Czarna 2023“.

Wszystkie uroczystości zostały bardzo starannie przygotowane przez organizatorów, a mieszkańcy naszego powiatu, którzy uczestniczyli w tej imprezie z pewnością bawili się doskonale 🙂 .

Zatem za nami  udane Dożynki w powiecie dębickim.
 
Kolejne odbędą się za rok 🙂 🙂 🙂 .

Comments are closed.