Marcin Daniec poprowadził Galę zorganizowaną przez Gminę Dębica

W Domu Kultury MORS odbyła się Gala Rozrywkowo-Kabaretowa zorganizowana przez Gminę Dębica 🙂 .W wydarzeniu udział wzięli przedstawiciele grup społecznych z terenu Gminy Dębica: sołtysi, radni, seniorzy, strażacy, dziecięce i młodzieżowe drużyny pożarnicze, przedstawicielki Kół Gospodyń Wiejskich, a także parlamentarzyści i zaproszeni goście.

Spotkanie poprowadził znany kabareciarz Marcin Daniec 🙂 .

Jak podkreślał Stanisław Rokosz – wójt Gminy Dębica, główną ideą tego wydarzenia było podziękowanie wszystkim grupom społecznym za ich wkład pracy i zaangażowanie w życie gminy.

Wójt Stanisław Rokosz podkreślał, że „wszystkie organizacje pożytku publicznego wzorowo działają na ternie gminy Dębica, a ich praca przynosi wymierne korzyści dla mieszkańców”.
|
Na Galę zostali także zaproszeni przedstawiciele władz wojewódzkich.

Podobnego zdania, że takie spotkanie to integracja lokalnych i regionalnych środowisk byli współorganizatorzy tego wydarzenia.

Wszyscy Goście znakomicie bawili się podczas występu Marcina Dańca, który bardzo podobał się Gościom zaproszonym na Galę przez włodarzy Gminy Dębica.

Comments are closed.