Oddali Hołd Pomordowanym 80 lat temu obok Cegielni w Dębicy

Dębiczanie uczcili 80. Rocznicę Rozstrzelania Zakładników przez okupanta niemieckiego.

Uroczystości, które poprowadził wiceburmistrz Maciej Małozięć odbyły się obok Cegielni w Dębicy.Co roku w tych uroczystościach uczestniczą: radni, młodzież szkolna, władze miasta i powiatu dębickiego.

Tragizm tego wydarzenia i znaczenie walki o wolną Polskę podkreślił w swoim wystąpieniu Maciej Małozięć – wiceburmistrz Dębicy.

Zgromadzonym przed Pomnikiem zostały przypomniane tragiczne wydarzenia z 2 lutego 1944 roku, jakie miały miejsce przy nasypie kolejowym obok Cegielni w Dębicy.

Modlitwę za zmarłych poprowadził Jan Krupa – proboszcz parafii Matki Bożej Anielskiej w Dębicy.
Podczas uroczystości nie mogło zabraknąć salwy honorowej.

W uroczystościach licznie uczestniczyła młodzież szkolna.

Na zakończenie uroczystości kwiaty na Pomniku przy Cegielni złożyli przedstawiciele ugrupowań kombatanckich, władze miasta Dębica, powiatu dębickiego, harcerze oraz przedstawiciele organizacji i Stowarzyszeń.

O oprawę muzyczną uroczystości przy Cegielni upamiętniających tragiczne wydarzenia z 2 lutego 1944 roku zadbała Miejska Orkiestra Dęta.

Comments are closed.