Park Słoneczny i ul. Brzegowa w Dębicy zostaną zmodernizowane

W ramach „Polskiego Ładu” zostanie przeprowadzony pierwszy etap rewitalizacji Osiedla Słoneczne szacowany na 8 mln złotych, w tym pozyskane dofinansowanie wynosi aż 7,6 mln złotych.Dotacja obejmie dwa zadania: przebudowę ul. Brzegowej oraz rewitalizację Parku Słonecznego.

Drugie zadanie dotyczące Parku Słonecznego w Dębicy obejmuje modernizację ciągów pieszo-rowerowych, budowę obiektów małej architektury, nowe instalacje elektryczne i wodno-kanalizacyjne oraz kanalizację deszczową.

W ramach tego projektu zostanie także wybudowana nowa Muszla Koncertowa.

Comments are closed.