Piotr Chęciek – starosta Powiatu Dębickiego na czele Konwentu Powiatów Województwa Podkarpackiego

Piotr Chęciek – starosta Powiatu Dębickiego został wybrany na Przewodniczącego Konwentu Powiatów Województwa Podkarpackiego.Wyboru dokonano jednogłośnie podczas pierwszego w VII kadencji posiedzenia, które odbyło się w Łańcucie.

Zadaniem Konwentu jest reprezentowanie interesów członków Związku w danym regionie.

Piotr Chęciek – przewodniczący Konwentu Powiatów Województwa Podkarpackiego podkreśla, ze jest to wyróżnienie dla całego powiatu dębickiego.

Pierwszy Konwent był organizacyjny, ale starosta Piotr Chęciek zaznacza, że jest wiele bardzo ważnych tematów, które podczas kolejnych spotkań będą poruszane.

Jak zapowiada Piotr Chęciek kolejny ( drugi ) Konwent na pewno zostanie zorganizowany w Dębicy.

Konwent Powiatów może współpracować z Organami Administracji Rządowej i Samorządowej w danym województwie.

Comments are closed.