Podatki od nieruchomości wyższe o 15 procent

Na ostatniej Sesji Rady Miejskiej w Dębicy rajcy podnieśli podatki od nieruchomości o 15 procent.Na Sesję Rady Miejskiej w tym dniu przyszła liczna grupa przedsiębiorców, która usiłowała przekonać radnych, aby podatki pozostawili na takim samym poziomie.

Zanim doszło do procedowania uchwały głos w imieniu przedsiębiorców zabrała Dorota Pietracha.

Przeciwko podniesieniu podatków było dwóch radnych: Adam Rogowski i Piotr Michoń.

Cały Klub Radnych Prawa i Sprawiedliwości głosował za podniesieniem podatków.

Mariusz Szewczyk
– burmistrz Miasta Dębica podziękował tym radnym, którzy głosowali za podwyżkami podatków
od nieruchomości, które zostaną między innymi przeznaczone na oświatę.

Comments are closed.