„Powiatowe Obchody Dnia Matki w Januszkowicach”

W Januszkowicach odbyły się „Powiatowe Uroczystości z okazji Dnia Matki”.

Tradycją tego święta jest przyznawanie tytułu i statuetki „Zasłużonej Matki”, a także wyróżnienia za prowadzenie Kronik Kół Gospodyń Wiejskich.Wszystkich gości przywitali Piotr Chęciek – starosta Powiatu Dębickiego oraz Anna Mikrut – przewodnicząca Kół Gospodyń Wiejskich Powiatu Dębickiego.

Życzenia wszystkim mamom złożyła także Ewelina Kuś – wicestarosta Powiatu Dębickiego.

Jedną z nagrodzonych pań była Maria Mączka z Gminy Dębica.

Wśród nagrodzonych kronikarek była Renata Szarek z Koła Gospodyń Wiejskich z Bukowej, która mówiła jak ważne są spotkania Kół Gospodyń Wiejskich z całego powiatu dębickiego.

Dyplomy i „Złote Róże” wręczał starosta Piotr Chęciek, wicestarosta Ewelina Kuś, Mirosław Miczek – zastępca burmistrza Pilzna, a także Paweł Ciszczoń – radny Rady Powiatu Dębickiego i Zbigniew Kowalski – burmistrz Brzostku.

Główni organizatorzy spotkania to Powiat Dębicki oraz Stowarzyszenie Kół Gospodyń Wiejskich i Organizacji Pozarządowych Powiatu Dębickiego.

Dla wszystkich gości zagrała Kapela „Jodłowianie”.

Comments are closed.