Powiatowy Urząd Pracy w Dębicy skutecznie pomaga bezrobotnym znaleźć zatrudnienie

Stopa bezrobocia w powiecie dębickim wynosi 4,9% i jest o 0,3% niższa niż rok temu.

Stopa bezrobocia w Polsce wynosi 5,4%, w województwie podkarpackim – 9%.



Jak podkreśla Katarzyna Rostowska – Machnik – dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Dębicy na dzień 30 kwietnia 2023 roku w ewidencji osób bezrobotnych zarejestrowanych w dębickim urzędzie było 2 452 osoby, w tym 1472 kobiety.

Trudno jest na obecnym rynku pracy znaleźć zatrudnienie kulturoznawcom, socjologom, politologom, specjalistom administracji publicznej.

Powiatowy Urząd Pracy w Dębicy przystąpił do realizacji projektu: „Aktywizacja osób bezrobotnych z powiatu dębickiego”.

Największą popularnością wśród pracodawców „cieszą się” staże, a wśród bezrobotnych bezzwrotne pożyczki na rozpoczęcie działalności gospodarczej.

W okresie od 1 stycznia do 30 kwietnia 2023 z jednorazowych środków na podjęcie działalności gospodarczej skorzystało 28 osób.

Comments are closed.