Prezentacja filmów nagrodzonych w konkursie „Współczesne formy patriotyzmu”

Nagroda specjalna w konkursie za film: „Ochranianie przez wychowanie” dla Placówki Wsparcia Dziennego ” Promyki Nadziei”.

Comments are closed.