Sesja Rady Gminy Dębica

Zatwierdzenie planu pracy Rady i komisji stałych było przedmiotem obrad sesji Rady Gminy Dębica. Radni podjęli także uchwałę dotyczącą przyłączenia Domu Seniora w Kochanówce do Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej.

 

W porządku obrad ostatniej sesji znalazło się przyjęcie gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
i Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2020. Pozyskane pieniądze z zezwoleń na sprzedaż alkoholu Gmina Dębica przeznacza na organizację przedsięwzięć, półkolonii dla dzieci.

Radni obradowali także nad przystąpieniem do miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Dębica, w zakresie zmiany wskaźnika miejsc postojowych w Latoszynie i poszerzenie terenu produkcyjno – usługowego w Pustkowie.

Comments are closed.