Trasa „Velo Wisłoka” będzie realizowana w ramach Strategii Rozwoju Ponadlokalnego „Dorzecze Wisłoki”

Na ostatniej Sesji Rady Miejskiej w Dębicy, radny Paweł Hayn złożył wniosek o zgłoszenie przez Miasto Dębica trasy rowerowej „Velo Wisłoka” do listy projektów realizowanych w ramach Strategii Rozwoju Ponadlokalnego „Dorzecze Wisłoki” na lata 2022-2030.Radny Paweł Hayn chciałby, aby trasa przebiegała wzdłuż całej Wisłoki i mierzyła 130 km.

Zdaniem radnego Pawła Hayna trasa „Velo Wisłoka” powinna być nowoczesną ścieżką rowerową poprowadzoną w wyjątkowej, nadrzecznej scenerii.

Dla zapewnienia jeszcze większego bezpieczeństwa odcinki, które będą cieszyły się największą popularnością powinny zostać pomalowane farbą fluorescencyjną, która podczas dnia magazynuje energię słoneczną, a w nocy może oddawać światło nawet przez kilka godzin.

W newralgicznych miejscach jakimi są przejazdy przez ulice z ruchem samochodowym, trasa powinna zostać oświetlona lampami LED zasilanymi energią słoneczną.

Elementami uzupełniającymi cały projekt powinny być zamontowane tablice informacyjne z mapami pokazującymi jej przebieg, znaki wskazujące odległość do następnego punktu orientacyjnego (trasa powinna uwzględniać zabytki kultury materialnej i miejsca o szczególnych walorach przyrodniczych) lub następnego miasta.

Zdaniem radnego Pawła Hayna – niezbędne jest również stworzenie aplikacji mobilnej na telefony komórkowe.

Jeśli wszystko zostanie zrealizowane zgodnie z planem, pierwsze odcinki tej trasy powstaną na wiosnę 2025 roku.

Comments are closed.